03 294 86 40 info@safetec.be

Gepost op 01/12/2017

Neem samen een kijkje naar de opleiding IS-006 Rigger!

Rigger:

 

Een Rigger heeft bepaalde vaardigheden nodig. Je moet namelijk opmerkzaam zijn, snel kunnen handelen, goed diepte kunnen zien, ordelijk werken en groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

 

Waarom zijn al die vaardigheden zo belangrijk?

 Een Rigger werkt nauw samen met een rolbrugbestuurder of een kraanmachinist. Zij verplaatsen lasten of tillen ze omhoog  door middel van een rolbrug of een kraan. Een rigger beheert alle materialen die bij het verplaatsen nodig zijn. Men zorgt er dus voor dat de lasten die verplaatst worden en het materiaal niet beschadigd worden. Belangrijk is dat een rigger de veiligheidsregels op een juiste manier moet toepassen tijdens zijn werk.

 

Hoe ziet de opleiding in elkaar?

Bij het opleidingscentrum TCC Belgium is er zo’n opleiding voorzien IS-006. Dat is een erkende opleiding. We mochten een dag volgen, om eens te weten hoe zo’n opleiding in elkaar zit. Om te beginnen zijn er twee toelatingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen: Minimum 18 jaar oud zijn en beschikken over een verklaring van medisch geschiktheid.

De duur van de opleiding is 2 dagen, wat daarna volgt met een halve dag examen. De opleiding wordt opgesplitst in een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Voor het theorie gedeelte komen onderstaande onderwerpen:

 • Correct voorbereiden van de werkzaamheden
 • De taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder, een rigger en een seingever
 • Karakteristieken van de last: zwaartepunt, de vorm, …
 • De verschillende technieken van aanslaan
 • De krachten die inwerken op het materiaal (hoek, …) en de stabiliteit van de last
 • De verschillende aanslagmaterialen met hun toepassingsdomein, beperkingen en criteria van uitsluiting
 • Speciaal hijsgereedschap: platenklem, hijsklem, takels
 • Hoe in alle veiligheid kritieke lasten aan te slaan en te manipuleren.
 • Voorwaarden voor het gebruik van de accessoires
 • Invloed van de temperatuur en de omgevingsfactoren
 • Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal
 • De persoonlijke veiligheid respecteren
 • De gebruikelijke communicatiesignalen tijdens de werkzaamheden
 • Interpretatie en toepassing van het hijsplan

 

Praktijk gedeelte komen volgende zaken aan bod:

 • Interpretatie van het hijsplan en uitvoeren van de LMRA (Last Minute Risk Analysis)
 • Uitvoering van de veiligheidsregels
 • De hijsmiddelen en hijstoebehoren controleren voor gebruik
 • Keuze van het materiaal in functie van de toepassing.
 • Keuze van de correcte en meest veilige wijze van aanslaan in functie van de verschillende soorten lasten
 • Aanslaan met behulp van materiaal zoals: stalen kabels, kettingen, takels en synthetische hijsbanden, enz.
 • Op correcte wijze een last hijsen en manipuleren, over een gevaarlijke zone hijsen
 • Rotatie van een last
 • Gebruik van de conventionele communicatie signalen (met de bestuurder van het hijstoestel) zodat een verplaatsing in volledige veiligheid verzekerd is
 • Radiocommunicatie

 

Indien je het examen succesvol aflegt ontvang je een certificaat aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (rigger) IS-006, volgens de eind-en toetstermen van het register risicovolle taken van BeSaCC-VCA. De geldigheid hiervan is vijf jaar.

 is006 rigger met materiaal 33

rig